Colexiación

Amigas-os do Ceesg

Es estudante de Educación Social e interésache a situación da profesión?
Daquela non tes máis que contactar co Colexio de Educación Social de Galicia e acollerte a esta oportunidade para o ESTUDANTADO DE EDUCACIÓN SOCIAL -que non cumpran os requisitos de colexiación-.

Características:

 • Calquera Estudante de Educación Social pode achegarse aos Servizos do Ceesg facéndose Amiga/o do Ceesg, aboando unha cota de 20 € por curso
 • Terás acceso a todos os servizos dos que disfrutan as persoas colexiadas* agás ao Seguro de Responsabilidade Civil. (Non terás dereito a voto en asemblea).
 • A solicitude farase efectiva no momento en que toda a documentación (impreso de solicitude, copia do DNI e acreditación de ser Estudante de Grao en ES) sexa presentada no Ceesg.
 • No momento en que se faga efectiva a amizade, recibirás un email de confirmación.
 • Tódolos anos deberás acreditar a situación de estudante, ou automaticamente se fará efectiva a baixa.
 • As cotas de Amigas/os do Ceesg que pagues durante o teu período estudiantil seranche descontadas das cotas do Ceesg, colexiándote no curso seguinte, e ata un límite de 80€.
 • Poderás beneficiarte da amizade co Ceesg mentres sexas estudiante de Educación Social.
 • * As promocións ofrecidas por outras empresas para persoas colexiadas poden decidir se facer extensiva ou non as súas promocións ás amigas e amigos do Ceesg.


  ¿Cómo tes que facer?

  Descarga os seguintes impresos e fainos chegar ao Ceesg (enviándoos a ceesg@ceesg.gal ou achegándoos por correo postal ou presencialmente). Recorda incluír tamén a documentación complementaria:

  • Copia do DNI
  • Acreditación da matrícula de estudos do actual curso académico.