Colexiación

Baixa colexial

Para cursar baixa como colexiada/o do Ceesg remite unha solicitude por escrito, na que inclúas os teus datos persoais (nome, apelidos e DNI ou nº de colex.) e o motivo da solicitude

Podes facelo por email, fax, correo postal, ou persoalmente na oficina do Ceesg. Ver datos de contacto.

No momento en que se formalice a baixa recibirás unha notificación por correo-e.

Lembra que se tes recibos adeudados, aínda que solicites a baixa colexial, manterase a débeda. En caso de querer retomar a alta colexial, nun futuro, deberá pagarse previamente a débeda acumulada.