En outubro de 2022 celebrouse a Convivencia Interuniversitaria e Profesional da Educación Social co obxectivo de crear lazos e dinámicas de relación entre profesionais, estudantes e profesorado de Educación Social de todo o noroeste peninsular. Foi un punto de encontro que serviu para dar visibilidade á profesión, cedéndolle ademais protagonismo á cultura e etnografía propia do rural raiano de Ourense.

Co mesmo ánimo de crear espazos colectivos que nos enriquezan, nos que compartir experiencias, saberes e lecer, o Ceesg asume o reto de organizar unha nova edición neste ano 2023, cun programa aínda máis ambicioso, e con toda aprendizaxe que nos aportou a experiencia do ano pasado.

Son varias as entidades que se suman nesta edición á participación, o que nos enche de folgos para lograr que este encontro sexa un referente da Educación Social en todo o noroeste peninsular.

Celebra connosco o Día Internacional da Educación Social, pasando unha fin de semana de creación de redes, de intercambio de coñecementos e tamén de lecer e esparcemento nun marco natural inmellorable.