Educación social

A profesión

A Educación Social é unha profesión de carácter pedagóxico, xeradora de contextos educativos e accións mediadoras e formativas que posibilitan a incorporación da persoa ás redes sociais e a promoción cultural e social.

A Educación Social debe entenderse como un Dereito da Cidadanía.