Cursos, xornadas, congresos, etc. que ofrecen desconto a persoas que forman parte do Ceesg.

O Ceesg non organiza nin patrocina estas actividades, nin se fai responsable do seu contido nin das condicións de contratación, que serán directamente coa empresa/entidade ofertante.