Recollemos aquí as ofertas formativas das entidades integrantes do CGCEES que ofrecen descontos para colexiadas. (As que sexan gratuítas recóllense na sección correspondente)

O Ceesg non organiza nin patrocina estas actividades, nin se fai responsable do seu contido nin das condicións de contratación, que serán directamente coa empresa/entidade ofertante.