Servizo gratuíto para persoas colexiadas.

Todos os mércores (agás a segunda quincena de agosto e o período de Nadal) en horario de 16 a 18 h. para cuestións relacionadas coa profesión, a través do teléfono 981.894.601.

En caso de urxencia, tamén se pode enviar directamente un correo electrónico á asesora na seguinte dirección: xuridica@protexdat.com

A asesora xurídica é Cecilia Barros Díaz, que tamén se encarga do asesoramento xurídico-legal nas actuacións do Ceesg.