Colexiación

Portelo único

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, a través do portelo único previsto na Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, pón a disposición das persoas colexiadas e da cidadanía unha serie de servizos e información que facilita e as relacións entre o colexio e as persoas colexiadas, axiliza as xestións colexiais e potencia a defensa dos dereitos da cidadanía no tocante aos servizos prestados polas educadoras e educadores sociais.

Neste momento, este servizo atópase suspendido para a sua adaptación legal á nova normativa de protección de datos. Para máis información podes contactar escribíndonos a ceesg@ceesg.gal